Xác định nguyên nhân gây bệnh trương bóng hơi trên cá tra

Adv thuysan247
Mục tiêu đề tài nhằm xác định tác nhân gây bệnh trương bóng hơi trên cá tra nuôi thâm canh ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Mục tiêu đề tài nhằm xác định tác nhân gây bệnh trương bóng hơi trên cá tra nuôi thâm canh ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

thuysan247.com

TÓM TẮT

Tổng thu là 56 cá bệnh (200-900g) với dấu hiệu bóng hơi trương to, chứa dịch và bóng khí. Cá bệnh được kiểm tra ký sinh trùng, vi khuẩn và nấm. Quan sát mẫu tươi dưới kính hiển vi, phân lập nấm trên môi trường GYA. Mẫu phân lập được ủ ở 28oC từ 1- 4 ngày. Dựa trên đặc điểm hình thái khuẩn lạc, sợi nấm, cuống bào tử và bào tử. Kết quả phân lập được giống vi nấm Fusarium sp. trên cá bệnh. Hai chủng nấm F1P2 và F12P2 từ cá bệnh được chọn gây cảm nhiễm khẳng định tác nhân; gồm 5 nghiệm thức với 10 cá/nghiệm thức và 3 lần lập lại. Kết quả là tỉ lệ biểu hiện trương bóng hơi của cá tra giống khỏe tiêm F1P2 mật độ 8x106 và 8x103 bào tử/ml lần lượt là 46,15 % và 3,33%; trong khi tiêm F12P2 mật độ 6x106 và 6x10 bào tử/ml lần lượt là 13,33% và 0%. Nghiệm thức đối chứng tỉ lệ sống 100% và tỉ lệ nhiễm nấm 0%. Kết quả giải trình tự gen 28S rRNA cho thấy F1P2 và F1P-tái định danh là loài Fusarium oxysporum; F12P2 và F12P-tái định danh là loài Fusarium subglutinans. Kết quả cũng khẳng định 2 loài nấm này là tác nhân chính của bệnh.

Từ khóa: Fusarium sp., bệnh trương bóng hơi, Pangasianodon hypophthalmus

Full-text: https://drive.google.com/open?id=0B2GPQ2loaETAZG85bXYyekxUdGs

Nguồn: Theo Phạm Minh Trúc, Đoàn Nhật Tân, Phạm Minh Đức và Từ Thanh Dung
Vui lòng ghi rõ nguồn thuysan247.com khi sao chép bài viết này.
Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác về email [email protected].
Nhấn nút "quan tâm" nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi trên Zalo.

Bình luận bài viết