Tác nhân gây bệnh Streptococcosis trên cá rô phi

Adv thuysan247
Hiện tượng cá rô phi nuôi bị chết hàng loạt ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2009-2010 gây ra bởi Streptococ- cus sp.

Hiện tượng cá rô phi nuôi bị chết hàng loạt ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2009-2010 gây ra bởi Streptococ- cus sp.

thuysan247.com

Bài báo tập trung miêu tả các đặc điểm về hình thái, sinh hóa và sinh thái của tác nhân gây bệnh, là cơ sở để phân loại đến loài đồng thời thảo luận về khả năng lây nhiễm bệnh cho cá nước mặn, động vật có vú và con  người. 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN  CỨU 
Áp dụng một số phương pháp nghiên cứu vi khuẩn như: Nhuộm gram (Christian Gram ,1884), Kính hiển vi điện tử (Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung Ương, 2010), phân lập và định danh vi khuẩn (Buller N. B, 2004). 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Hình thái hiển vi của Streptococcus sp. 

A: Streptococcus sp ký sinh trong NSC của tế bào thận (mũi tên  đen) hoặc nằm bên ngoài tế bào (mũi tên trắng); B: Streptococcus sp nằm tự do trong máu của cá bệnh.  

Cấu trúc siêu hiển vi của Streptococus sp.

 A: Streptococcus sp ký sinh gây thoái hóa  NSC của tế bào  gan; B: Cấu trúc điển hình của vi khuẩn Streptococcus sp. (hình  ảnh cắt lát mỏng, soi trên kính hiển vi điện tử truyền qua).

A: Khuẩn lạc dạng pinpoint sau 24h nuôi cấy trên môi trường NA, B: Streptococcus sp nối thành chuỗi dài trong môi trường canh thang sau 48h nuôi cấy. 

 Hình ảnh KHVĐT quét bề mặt của vi khuẩn Streptococcus sp. 

Đặc điểm sinh hóa và sinh thái của vi khuẩn Streptococus sp. 
Gram dương, không sinh bào tử, không di động, catalase âm tính, không dung huyết, không có khả năng di động, Hip (+), VP (+), Esculine (-), Manitol (-), có khả năng sử dụng Arginine và một số đường như Ribose, glu-cose, trehalose, maltose, saccharose, không thủy phân tinh bột. 
Phát triển ở độ muối từ 0-35‰,. Nhiệt độ tối ưu là 30-37 độ C, không phát triển ở 45 độ C. Tồn lưu trong nước ao nuôi và bùn đáy từ 3-7 ngày, pH của nước vôi (pH=12) có thể ức chế và tiêu diệt vi khuẩn trong 15-30 phút. 

KẾT LUẬN  
Streptococcus sp gây dịch bệnh cá rô phi năm 2009-2010 trên cá rô phi ở miền Bắc là loài Streptoccocus agalac-tiae. 
Khả năng phát triển ở độ mặn 30-35‰, nhiệt độ 37 độ C cho thấy vi khuẩn Streptoccocus agalactiae có nguy cơ lây nhiễm cho cá nước mặn, động vật có vú và con người. 

Liên hệ tác giả: [email protected];  Mobile: 0977443961

Nguồn: Theo Đồng Thanh Hà, Nguyễn Viết Khuê, Nguyễn Thị Hạnh
Vui lòng ghi rõ nguồn thuysan247.com khi sao chép bài viết này.
Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác về email [email protected].
Nhấn nút "quan tâm" nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi trên Zalo.

Bình luận bài viết