Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và một số chỉ tiêu huyết học của cá bớp giống

Adv thuysan247
Cá bớp (Rachycentron canadum) giống có kích cỡ 119,7mm với trọng lượng 8,5g đã được ương với 3 độ mặn khác nhau 5 ppt; 15ppt; 30ppt trong thời gian 10 tuần. Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá được xác định 2 tuần/lần.

Cá bớp (Rachycentron canadum) giống có kích cỡ 119,7mm với trọng lượng 8,5g đã được ương với 3 độ mặn khác nhau 5 ppt; 15ppt; 30ppt trong thời gian 10 tuần. Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá được xác định 2 tuần/lần.

thuysan247.com

Mẫu máu của cá được thu sau khi kết thúc nghiên cứu để xác định tỷ lệ hồng cầu, áp suất thẩm thấu, và protein tổng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy độ mặn của nước ương có ảnh hưởng đến tăng trưởng của cá. Cá ương ở độ mặn 30 ppt có chiều dài tổng (TL) và trọng lượng cao nhất lần lượt là 201,7 ± 2.6 mm và 47,6 ± 1,9 g; trong khi cá ương ở độ mặn 15 ppt có chiều dài 182,2 ± 1,7 mm và 34,1 ± 1,6 g; ở độ mặn 5 ppt cá có chiều dài và trọng lượng thấp nhất (168,3 ± 5,8 mm và 28,3 ± 2,3 g, tương ứng). Tốc độ tăng trưởng cụ thể giữa các nghiệm thức cũng khác biệt đáng kể.

Tỷ lệ sống trung bình giữa các nghiệm thức ở các độ mặn 5 ppt, 15 ppt, 30 ppt không có sự khác biệt (tỷ lệ sống lần lượt từ 84, 94 và 94%, tương ứng). Tuy nhiên, cá ương ở độ mặn 5 ppt có sức khỏe kém và yếu hơn cá ương ở độ mặn 15 và 30 ppt, có một số biểu hiện như tổn thương da, mòn vây và màu sắc biến đổi khác thường. Khi phân tích mẫu máu của cá cho thấy, không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức về tổng số protein huyết tương, cá ương ở độ mặn 5 ppt tỷ lệ hồng cầu giảm chỉ còn 25% so với lớn hơn 30% và áp suất thẩm thấu của máu cá chỉ có 318 so với lớn hơn 353 mmolkg ở cá ương có độ mặn cao hơn.

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, cá bớp có thể chịu đựng được môi trường nước có độ mặn thấp trong thời gian ngắn mà không gây chết cá. Tuy nhiên, từ độ mặn trung bình đến độ mặn cao (15 ppt đến 30 ppt) thì thích hợp cho tăng trưởng và phát triển của cá hơn so với độ mặn thấp (5ppt).

Nguồn: Theo aquanetviet.com
Vui lòng ghi rõ nguồn thuysan247.com khi sao chép bài viết này.
Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác về email [email protected].
Nhấn nút "quan tâm" nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi trên Zalo.

Bình luận bài viết