Độ kiềm (KH) trong nuôi trồng thủy sản

Adv thuysan247

thuysan247.com
 
Tổng hàm lượng bazơ trong nước tính bằng mg/L của CaCO3 là tổng độ kiềm. Bazơ trong nước bao gồm hydroxide, ammonia, borate, phosphate, silicate, bicarbonate và carbonate, nhưng trong hầu hết nước ao, bicarbonate và carbonate được có hàm lượng cao hơn các bazơ khác.
Tổng độ kiềm trong nước có nguồn gốc từ sự hòa tan của đá vôi trong đất, vì vậy hàm lượng tổng độ kiềm được xác định đầu tiên qua tính chất của đất. Thí dụ, ao ở vùng đất cát thường có tổng độ kiềm dưới 20 mg/L, trong khi ao ở vùng đất đá vôi có tổng độ kiềm trên 100 mg/L. Các nhân tố khác như nhau, tổng độ kiềm vùng khô cằn sẽ cao hơn vùng ẩm ướt. Mức độ dinh dưỡng của nước ao tăng với sự gia tăng tổng độ kiềm đến ít nhất 150 mg/L. Tuy nhiên, ao với tổng độ kiềm trên 20 mg/L có thể năng suất cá và động vật thủy sinh khác cao. Nếu độ kiềm dưới 20 mg/L cần thiết phải bón vôi.
Do nước tự nhiên có tính chất của một hệ đệm kép nên người ta đặc trưng tính chất acid bazo của nước tự nhiên không chỉ bằng giá trị pH mà có thêm thông số độ kiềm. Độ kiềm đóng vai tr. quan trọng thông qua khả năng làm giảm sự biến động pH. Độ kiềm là tổng các bazo có thể chuẩn độ, chủ yếu là các dạng bicarbonat. Ở pH 6 - 7, nồng độ bicarcbonat lớn gấp 104 lần nồng độ carbonat. Ngoài ra, các muối của acid yếu cũng đóng góp vào độ kiềm như: borat, phosphat, silicat, sulfua, amoniac, anion của axit humic và các axit hữu cơ khác.
Nước có độ kiềm cao có khả năng trung hòa axit, bazơ có nguồn gốc từ mưa axit, nước thải, do đó pH được duy trì ổn định, cũng như không ảnh hưởng do nồng độ CO2 dao động trong ngày. Độ kiềm cao thường do nước chảy qua vùng địa chất đá vôi hay tảo phát triển mạnh. Độ kiềm thấp thường do nước chảy qua vùng địa chất đá granit hay mưa axit.
Tóm lại độ kiềm chính là khả năng đệm của nước. Một nguồn nước có độ kiềm cao sẽ có khả năng giữ ổn định pH tốt, ngược lại nguồn nước có độ kiềm thấp khả năng giữ pH kém (tức là sự chênh lệnh pH trong ngày lớn).
Tuy nhiên một số kiến thức nuôi tôm thường xem độ kiềm là một dạng khoáng, khi độ kiềm cao tức là ao đủ khoáng và ngược lại độ kiềm thấp cần bổ sung khoáng. Điều này đúng trong hầu hết các trường hợp vì trong nuôi trồng thủy sản để tăng độ kiềm phần lớn dùng vôi CaCO3 hoặc dolomite MgCa(CO3)2. Và như vậy việc tăng kiềm cũng sẽ tăng khoáng Canxi và Magie hiệu quả.
Một số thông số độ kiềm tham khảo trong nuôi trồng thủy sản.
Vật nuôi
Giá trị độ kiềm (mgCaCO3/lít)
Cá tra giống
60 – 80
Cá tra thương phẩm
40 – 90
Tôm giống
140 – 160
Tôm thẻ chân trắng nuôi
130 – 180
Tôm càng xanh
50 – 80
Tôm sú nuôi
80 - 120
Nguồn: Theo kiemtranuoc.com
Vui lòng ghi rõ nguồn thuysan247.com khi sao chép bài viết này.
Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác về email [email protected].
Nhấn nút "quan tâm" nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi trên Zalo.

Bình luận bài viết