Adv thuysan247
White House
Tin Tức

Giống tốt, “chìa khóa” thành công

Trong NTTS, con giống là yếu tố giữ vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của một vụ nuôi. Do đó, việc chọn giống sạch bệnh, chất lượng luôn rất quan trọng để đảm bảo vụ nuôi thắng lợi. […]

White House
Tin Tức

Cần chú trọng thị trường trong nước

Trong thông báo kết luận Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết ngoài việc tập trung phát triển thị trường xuất khẩu vẫn cần chú trọng thị trường trong nước. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
Adv thuysan247