Adv thuysan247
White House
Nuôi Cá

Phát triển kinh tế từ nuôi cá lồng bè

Khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích mặt nước trên các sông lớn, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển mô hình nuôi giống cá có giá trị kinh tế cao trong lồng bè để đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập gia đình và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247