10 câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn nhân sự cấp cao (quản lý)?

Adv thuysan247
Các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn cấp quản lý bằng tiếng Anh có thể bao gồm:

Các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn cấp quản lý bằng tiếng Anh có thể bao gồm:

thuysan247.com

 

  1. Can you tell us about your management experience? (Bạn có thể cho chúng tôi biết về kinh nghiệm quản lý của bạn?)
  2. What do you think are the most important qualities for a successful manager? (Bạn nghĩ những phẩm chất quan trọng nào là cần thiết để trở thành một quản lý thành công?)
  3. How do you handle conflicts in the workplace? (Bạn xử lý xung đột trong nơi làm việc như thế nào?)
  4. Can you give an example of a difficult management situation you had to handle and how you resolved it? (Bạn có thể cho chúng tôi một ví dụ về một tình huống quản lý khó khăn mà bạn đã phải đối mặt và làm thế nào để giải quyết nó?)
  5. How do you motivate and lead a team to achieve their goals? (Bạn làm thế nào để truyền cảm hứng và dẫn dắt một đội nhóm để đạt được mục tiêu của họ?)
  6. How do you prioritize tasks and manage your time effectively? (Bạn xác định ưu tiên các nhiệm vụ và quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả như thế nào?)
  7. How do you keep yourself updated on industry trends and changes? (Bạn làm thế nào để cập nhật các xu hướng và thay đổi trong ngành của mình?)
  8. How do you handle underperforming employees? (Bạn xử lý nhân viên không đạt hiệu suất như thế nào?)
  9. Can you describe a time when you had to make a tough decision and how you reached that decision? (Bạn có thể mô tả một thời điểm khi bạn đã phải đưa ra quyết định khó khăn và làm thế nào để đưa ra quyết định đó?)
  10. How do you communicate with upper management and stakeholders? (Bạn giao tiếp với lãnh đạo cấp cao và các bên liên quan như thế nào?)
Nguồn: Theo Hr-Aqua - Diễn đàn việc làm ngành thủy sản
Vui lòng ghi rõ nguồn thuysan247.com khi sao chép bài viết này.
Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác về email [email protected].
Nhấn nút "quan tâm" nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi trên Zalo.

Bình luận bài viết