White House
Tin Tức

Tăng thu nhập từ phụ phẩm

Phụ phẩm từ ngành nông nghiệp có giá trị rất lớn, nếu ứng dụng công nghệ xử lý sẽ tạo ra nhiều sản phẩm giá trị cao, giúp tăng thu nhập cho nông dân. Dư địa chế biến sâu cho ngành này còn rất lớn và cần được nhà nước, doanh nghiệp quan tâm đầu tư […]

Adv thuysan247
White House
Tin Tức

Phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt cho hiệu quả cao

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, các huyện, thị vùng kiểm soát lũ đầu nguồn sông Tiền, tỉnh Tiền Giang đang phát triển mạnh nghề nuôi thủy sản nước ngọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, tạo nguồn cung nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần khôi phục và phát triển nguồn lợi thủy sản nước ngọt vùng Đồng bằng sông Cửu Long. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247