Adv thuysan247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Tin Tức

Tháo gỡ khó khăn cho các ngành gỗ và thủy sản

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị các cơ quan đại diện và các doanh nghiệp hết sức chú trọng công tác thông tin hai chiều; cung cấp các thông tin như điều chỉnh chính sách, thông tin cảnh báo, kinh nghiệm của các nước trong ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay để kịp thời tham mưu cho các cơ quan trong nước chủ động có các biện pháp ứng xử phù hợp. […]

Adv thuysan247