White House
Tin Tức

Happy New Year 2024!

Cùng nhìn lại những biến động thị trường thủy sản Việt Nam 2023, bài viết này chúng tôi sẽ phân tích tổng hợp số liệu trên nhóm "Giá Tôm 3 Miền" với hơn 43,000 thành viên, cập nhật giá tôm từ nhà máy chế biến, thu mua tôm tại ao trên cả nước. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Tin Tức

Phát triển thủy sản theo hướng nâng cao giá trị

Phú Thọ có nhiều diện tích mặt nước, gồm các ao, hồ, đầm, ruộng trũng và hàng trăm km chiều dài sông Hồng, sông Đà, sông Lô có thể nuôi trồng thủy sản. Người dân ở các địa phương trong tỉnh có nhiều kinh nghiệm về nghề cá. […]