Adv thuysan247
White House
Tin Tức

Bình Thuận: Quan tâm thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nguồn lợi thủy sản (NLTS) là tài nguyên sinh vật vô cùng quý giá, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Vì vậy, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, chú trọng công tác phục hồi, tái tạo và bảo vệ NLTS, bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái và môi trường sống của các loài thủy sản […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Tin Tức

Phát triển công nghiệp nuôi biển

Mục tiêu của nước ta đến năm 2030, nuôi biển đạt sản lượng 1,45 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,8 – 2 tỷ USD. Hiện nay nuôi biển còn tự phát thủ công, yêu cầu đặt ra cần tổ chức lại ngành nuôi biển theo hướng tăng hàm lượng công nghệ, quy hoạch cụ thể vùng nuôi, đảm bảo kiểm soát các vấn đề môi trường để phát triển bền vững. […]

White House
Tin Tức

Xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm với nhiều tín hiệu lạc quan

Để chuẩn bị cho nhu cầu tiêu thụ cuối năm tại các thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp đang tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, tập trung chế biến sâu, đầu tư vào chuỗi giá trị, phát triển các mặt hàng chế biến sẵn, các sản phẩm khô có mức giá rẻ hơn để phục vụ người dân có thu nhập thấp. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ làm thị trường thủy sản sôi động trở lại. […]

Adv thuysan247