Adv thuysan247
White House
Trại Giống

Dưỡng chất từ tảo Nannochloropsis

Các đánh giá dinh dưỡng cho thấy, thức ăn chứa tảo Nannochloropsis giúp vật nuôi thủy sản cải thiện rõ rệt tăng trưởng, tỷ lệ sống, FCR và hàm lượng omega-3 axit eicosapentaenoic (EPA). […]

Adv thuysan247
White House
Trại Giống

Hội chứng Zoea 2

Hội chứng Zoea-2 đã và đang gây thiệt hại lớn cho ngành sản xuất giống tôm thẻ. Dựa trên một nghiên cứu gần đây, bài viết này sẽ mang đến cho người nuôi các thông tin cơ bản về hội chứng nguy hiểm này. […]

White House
Trại Giống

Lịch sử sản xuất tôm giống

Ngành sản xuất tôm giống trên thế giới đã tiến bộ vượt bậc, tạo được những đàn tôm bố mẹ và tôm giống chất lượng cao. Đó là những thành tựu gắn liền với lịch sử phát triển của ngành. […]

White House
Trại Giống

Nhu cầu dinh dưỡng của tôm bố mẹ và ấu trùng

Để nâng cao chất lượng tôm giống, hiện nay các nhà khoa học và các doanh nghiệp chú trọng đến các lĩnh vực như: Nghiên cứu gia hóa (thuần hóa, làm thay đổi mức độ di truyền tính trạng vật nuôi, tạo ra những tính trạng tốt nhất) tôm sú và tôm thẻ chân trắng […]

Adv thuysan247