White House
Nuôi Tôm

Học hỏi từ những vụ tôm thành công từ Bắc chí Nam

Chuyển đổi mô hình canh tác và ứng dụng công nghệ mới là hai quyết định quan trọng hàng đầu góp phần đem lại những vụ mùa thành công cho người nuôi tôm. Trong suốt 20 năm qua, thương hiệu thức ăn thuỷ sản Grobest đã đồng hành cùng hộ nuôi từ Bắc chí Nam đưa ra những lựa chọn đúng đắn. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Nuôi Tôm

Nuôi tôm sạch làm đất hoang hóa vàng

Nhiều năm gần đây, nghề nuôi tôm thẻ chân trắng đang là giải pháp cho sự phát triển kinh tế bền vững tại các xã ven biển huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Từ diện tích đất bỏ hoang lâu năm, nay đã trở thành những vựa nuôi trồng thủy sản có quy mô lớn và định hướng theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần giảm thiểu ô nhiễm vùng biển. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
Đối tác truyền thông thủy sản 247