White House
Nuôi Cá

Biện pháp phòng và xử lý bệnh cho cá nuôi

Trong NTTS, phòng ngừa và quản lý dịch bệnh là khâu rất quan trọng do dịch bệnh gây thiệt hại lớn về kinh tế. Bệnh động vật thủy sản nói chung và bệnh cá nói riêng có xảy ra hay không tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và điều kiện làm bệnh phát sinh. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247
Adv thuysan247