White House
Nuôi Cá

Giá cá ngừ vằn tại Bangkok có xu hướng giảm

Giá cá ngừ vằn đánh bắt từ khu vực Trung Tây Thái Bình Dương (WCPO) tại Bangkok như đã chạm đỉnh và theo mô hình dự đoán được trong vài năm qua, hiện đang giảm xuống khi lệnh cấm sử dụng thiết bị dẫn dụ cá (FADs) sắp hết hiệu lực. […]

Adv thuysan247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
Adv thuysan247