Adv thuysan247
Adv thuysan247
White House
Nuôi Cá

Nông dân nuôi cá trê vàng lai phi cho lãi cao

Gần 7 năm nay, gia đình ông Lê Văn Màu ở ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã có nguồn lợi nhuận ổn định từ nghề nuôi cá trê vàng lai phi trong ao và trong mùng lưới cước cạnh nhà. […]

Adv thuysan247