Bộ Nông nghiệp đề xuất cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh

Adv thuysan247
Bộ Nông nghiệp đề xuất cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai dịch bệnh Tại dự thảo nghị định này, Bộ NN&PTNT đề xuất nâng mức hỗ trợ cho phù hợp với kinh phí để khôi phục sản xuất hiện nay (1,25-2 lần hiện tại); phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để có mức hỗ trợ phù hợp và bổ sung mức hỗ trợ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.  Đối tượng được hỗ trợ  - Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, cộng đồng dân cư quản lý rừng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh;   - Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gia công cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là doanh nghiệp) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh;  - Người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.  Điều kiện hỗ trợ  Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp bị thiệt hại trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn; trong thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dị

Bộ Nông nghiệp đề xuất cơ chế hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai dịch bệnh Tại dự thảo nghị định này, Bộ NN&PTNT đề xuất nâng mức hỗ trợ cho phù hợp với kinh phí để khôi phục sản xuất hiện nay (1,25-2 lần hiện tại); phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để có mức hỗ trợ phù hợp và bổ sung mức hỗ trợ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Đối tượng được hỗ trợ - Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, cộng đồng dân cư quản lý rừng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh; - Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gia công cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là doanh nghiệp) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh; - Người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Điều kiện hỗ trợ Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp bị thiệt hại trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn; trong thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dị

thuysan247.com

Tại dự thảo nghị định này, Bộ NN&PTNT đề xuất nâng mức hỗ trợ cho phù hợp với kinh phí để khôi phục sản xuất hiện nay (1,25-2 lần hiện tại); phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi để có mức hỗ trợ phù hợp và bổ sung mức hỗ trợ hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đối tượng được hỗ trợ

- Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, cộng đồng dân cư quản lý rừng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh; 

- Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gia công cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối (sau đây gọi là doanh nghiệp) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh;

- Người trực tiếp tham gia công tác thống kê, xác nhận thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và người tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Điều kiện hỗ trợ

Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp bị thiệt hại trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn; trong thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, chưa đủ điều kiện công bố dịch, thì thời gian xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Sản xuất không trái với quy định của pháp luật chuyên ngành trong sản xuất nông nghiệp.

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ phù hợp đặc thù của địa phương

- Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 7 - 10 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 4-6 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 10 - 18 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 10 - 15 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 40 - 50 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 20 - 30 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 50 - 65 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 40 - 45 triệu đồng/ha.

-  Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 25,5 - 30 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng/ha.

- Lồng, bè nuôi nước ngọt bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 10 - 12 triệu đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 6 - 9 triệu đồng/100m3 lồng.

- Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 30,5 - 35 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 20 - 25 triệu đồng/ha.

- Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 55,5 - 60 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 25 - 40 triệu đồng/ha.

- Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo), nước lợ bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 25,5 - 30 triệu đồng/100m3 lồng; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 15 - 20 triệu đồng/100m3 lồng.

- Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 8,1 - 10 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ từ 5 - 7 triệu đồng/ha.

Nguồn: Theo https://vasep.com.vn/
Vui lòng ghi rõ nguồn thuysan247.com khi sao chép bài viết này.
Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác về email [email protected]
Nhấn nút "quan tâm" nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi trên Zalo.

Bình luận bài viết