Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Trại Giống

Tìm lối ra cho thủy sản xuất khẩu

Quý I/2023, xuất khẩu thủy sản giảm mạnh. Nhiều địa phương ĐBSCL và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt được kế hoạch đề ra […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Nuôi Tôm

Phương thức sản xuất sinh khối tảo

Tảo là một trong những loài phù hợp về kích thước và chất lượng dinh dưỡng cho ấu trùng tôm, cá và các loài thủy sản khác. Sản xuất sinh khối tảo thuần giúp người nuôi có thể chủ động được thức ăn cho ấu trùng thủy sản, nâng cao chất lượng con giống. […]