White House
Nuôi Tôm

Giải pháp quản lý thức ăn tôm

Chi phí thức ăn chiếm đến 50 – 70% tổng chi phí sản xuất trong nuôi tôm thâm canh (Rumsey, 1993). Sử dụng thức ăn chất lượng tốt và phù hợp góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ càng được cải thiện hơn nếu như việc cho tôm ăn được quản lý và kiểm soát một cách chặt chẽ trong suốt quá trình nuôi. […]

Adv thuysan247
White House
Nuôi Cá

Kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm hiệu quả

Mặc dù nuôi cá kèo thương phẩm trong ao đất đã được xem là mô hình phổ biến; tuy nhiên để nuôi thành công và mang lại hiệu quả kinh tế thì việc nắm vững kỹ thuật xử lý ao nuôi, cho ăn, chăm sóc là vô cùng cần thiết. […]

White House
Nuôi Tôm

5 lưu ý cho vụ nuôi mới

Các yếu tố môi trường ao nuôi và chất lượng con giống trong nuôi tôm rất quan trọng. Chính vì vậy, trước khi vào vụ nuôi bà con cần làm tốt một số khâu kỹ thuật sau đây. Chuẩn bị ao […]

Adv thuysan247
White House
Nuôi Tôm

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho nuôi tôm

Thời điểm này, các hộ nuôi tôm trên cả nước đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thả nuôi vụ tôm chính trong năm. Việc chuẩn bị tốt trước vụ nuôi vô cùng quan trọng, không những tạo ra sự chủ động trong quá trình nuôi mà còn tiết kiệm được chi phí vận hành để tăng năng suất và hiệu quả của vụ nuôi. […]

Adv thuysan247