White House
Nuôi Tôm

Long An: 1.244 tỷ đồng đầu tư nuôi tôm

Đây là nguồn vốn dự kiến để phát triển vùng nuôi tôm nước lợ của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng vùng nuôi tôm nước lợ tập trung tại các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ và Châu Thành, đưa ngành tôm phát triển bền vững. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247
Adv thuysan247