Đối tác truyền thông thủy sản 247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Nuôi Tôm

So sánh hiệu quả của các dạng máy tạo khí ao tôm

Trong nuôi tôm việc lựa chọn máy tạo khí phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo năng suất và lợi nhuận của vụ nuôi. Một nghiên cứu mới đây của M.Jayanthi và cộng sự 2020 đã so sánh hiệu quả của các thiết bị tạo khí khác nhau trong nuôi tôm thâm canh. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Nuôi Tôm

Bạc Liêu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm công nghệ cao

Năm 2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tuy đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, song, với quyết tâm vượt khó hóa giải các “nguy cơ” thành “thời cơ” theo hướng thích ứng sống chung với hạn mặn, chủ động ứng phó với dịch theo phương châm “vừa sản xuất, vừa chống dịch” nên tình hình sản xuất tiếp tục được duy trì và giữ vững tăng trưởng. […]