Adv thuysan247
White House
Tin Tức

EU áp thêm quy định mới với thủy sản Việt Nam

Các cơ sở sơ chế, cung cấp nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu sẽ phải đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký trong danh sách những cơ sở được phép xuất khẩu. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
White House
Tin Tức

Hướng đến nghề nuôi thủy sản hiệu quả, bền vững và đa dạng

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh có thế mạnh về nuôi thủy sản. Hàng năm, thả nuôi gần 60.000ha; trong đó, nuôi thủy sản nước mặn - lợ trên 55.700ha (tôm sú 23.200ha, tôm thẻ chân trắng 8.200ha, cua biển 23.700ha, thủy sản khác 600ha), nuôi nước ngọt gần 4.000ha (cá tra 22ha, cá lóc 451ha, tôm càng xanh 2.007ha, cá các loại 1.495ha). […]

Adv thuysan247