Adv thuysan247
Adv thuysan247
White House
Tin Tức

Xuất khẩu thủy sản 7 tháng đạt 4,4 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 7 đạt 796,3 triệu USD, tăng 0,8% so tháng 7/2019, tiếp tục phục hồi sau khi tăng 0,3% trong tháng 6. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,4 tỷ USD, giảm 6% so cùng kỳ. […]

Adv thuysan247