White House
Nuôi Tôm

Hiệu quả từ mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm

Với ưu điểm dễ nuôi, đầu ra ổn định, nhiều hộ dân đang lựa chọn sò huyết để nuôi trong vuông tôm thay vì nuôi tôm, cua theo truyền thống. Với lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/héc-ta/năm, mô hình nuôi sò huyết trong vuông tôm đang giúp nhiều nông hộ ở Cà Mau vươn lên khá giả. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247
White House
Nuôi Tôm

Nuôi tôm trên bể nổi di động ở Quảng Ninh

Thời điểm triển khai mô hình, đây là những bể nuôi tôm nổi đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, toàn tỉnh đã phát triển số lượng bể trên 300 chiếc, đang được khai thác hiệu quả cho nuôi tôm đa giai đoạn, nuôi thâm canh, siêu thâm canh. Với khả năng lợi dụng trên địa hình sẵn có, tận dụng diện tích, khắc phục được sự lỗi thời trong cải tạo hạ tầng khu nuôi thiết kế cũ, lỗi thời, giá thành rẻ, vận hành dễ dàng, giảm thiểu rủi ro trong các giai đoạn của toàn bộ chu kỳ nuôi… Bể nuôi tôm di động, nổi đang ngày càng được nhiều người nuôi trồng thủy sản quan tâm đầu tư. […]

Adv thuysan247