Adv thuysan247
White House
Doanh Nghiệp

Giá trị sinh học của protein và lipid thô từ các loại bột biofloc sử dụng làm thức ăn cho tôm thẻ chân trắng

Biofloc được sản xuất từ nước thải của các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản có thể được chuyển thành sinh khối khô, sau đó có thể trở thành một nguồn protein tiềm năng trong thức ăn của tôm và cũng làm giảm lượng nước thải cũng như ảnh hưởng của chúng đối với các vùng nước tiếp nhận. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247