White House
Doanh Nghiệp

Dự án: Bản đồ các DN Thủy sản Việt Nam 2018

Trong các năm qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) đã xuất bản ấn phẩm “Bản đồ Nhà máy Chế biến Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – The location of Vietnam Seafood Producers and Exporters” với nội dung gồm định vị thông tin của các nhà máy chế biến Thủy sản Việt Nam. […]

Adv thuysan247
Adv thuysan247
Adv thuysan247
White House
Doanh Nghiệp

Cửa hàng thiết bị Trung Nam

Chuyên cung cấp các bộ test kit Sera kiểm tra nhanh các thông số môi trường nước như pH, kH, gH, NH4/NH3, NO2, Mg, Ca, Cl, Fe, O2 ..trong nuôi trồng thủy sản. […]