White House
Nuôi Cá

Quy trình kỹ thuật nuôi cá chạch sụn trong ao đất

Nuôi cá chạch sụn trong ao đất đang trở thành mô hình được nhiều người nuôi lựa chọn để làm giàu. Nhờ vào việc cá khỏe, ít bệnh, tỷ lệ sống cao, tốn ít chi phí chăm sóc và thức ăn, trong khi giá trị kinh tế cao, mang lại lợi nhuận cho người nuôi. […]

Adv thuysan247
White House
Nuôi Cá

Kỹ thuật nuôi cá ngạnh trong ao đất

Cá ngạnh là một trong những loài cá nước ngọt có thịt ngon, giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là đối tượng nuôi có triển vọng phát triển ở nhiều địa phương của nước ta. […]

White House
Nuôi Cá

Kỹ thuật nuôi cá dìa trong ao đất

Những năm gần đây, mô hình nuôi cá dìa đã phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Đây được xem là đối tượng phù hợp cho các ao nuôi kém hiệu quả, giúp cải thiện môi trường, hạn chế rủi ro dịch bệnh phát sinh. […]

White House
Đối Tượng Khác

Báo động nạn xâm hại san hô

Theo các nghiên cứu, san hô quyết định 50% việc sinh trưởng của các nguồn lợi thủy sản, ươm giống, sinh nở; đóng góp gần 80% cho ngành du lịch biển. […]

Đối tác truyền thông thủy sản 247
Adv thuysan247