White House
Nuôi Tôm

Quảng Trị: Làm giàu từ nuôi tôm thẻ chân trắng

Với ý chí và nghị lực vươn lên, ông Nguyễn Xuân Thiết (sinh năm 1957), ở Thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong đã thành công với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, đem lại nguồn thu nhập cho gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. […]

Adv thuysan247
Đối tác truyền thông thủy sản 247
Adv thuysan247